Muzejska postavka - Bunjevačka etno soba „Divojački štafir”

(Etno kuća Kuntić - Subatica)

Muzejska postavka „Bunjevačka etno soba” sadrži 46 različitih eksponata u više kolekcija:

 • Dobro očuvan stilski nameštaj – spavaća soba: dva šafunera (ormana), dva kreveta i natkasna – antikvitet u bogatom
  Alt dojč (nem. Alt Deutch - staronemački) stilu, Austrougarska.
 • Sto i dve stolice
 • Natkasna za ličnu higjenu (toaletni stočić)
 • Dolaf – starinska komoda sa tri fijoke
 • Ljulja za bebu
 • Singerica – Clydebank, Scotland 1903.
 • Orgulje – Solina A210 - Rithmix 120
 • Slike na zidu kom: (uramljene porodične slike s kraja XIX i početkom XX vika - 13 kom)
 • Starinske porculanske figure, lampaši, svitnjače… 15 kom. (početak XX vika)
 • Porculanski servisi za kafu, ručavanje 6 kompleta
  (zaostavština Stipana (1905-1986) i Jelisavete Kuntić (1905-1991))

 

„Divojački štafir”

Muzejska postavka Divojački štafir (miraz) je kolekcija eksponata izložena u okviru Bunjevačke etno sobe, sadrži:

Divojacki stafir 01

U prvom šafuneru u Alt dojč stilu, složen je divojački štafir – oprava:

U prvoj i drugoj polici složene su: dolnja košulja, košulje s rukavima, suknje,
pregače sve od bilog šlinga u tehniki – toledo, rišelje, probijanice i jamice.
U trećem redu su navlake za krevet, čaršapi na astal, salvete, peškiri, maramice – damast, salvet il platno, sve sa vezenim monogramom.
U četvrdom redu su litnja ruva od sefira, piketa, cica, delina…
U fijokama rađene papuče sa srebrnim il zlatnim koncom.
Sve uvezano i ukrašeno crvenim pantlikama po bunjevačkom običaju – načinu pripravljanja „divojačkog štafira”

Divojacki stafir 02

Najvridniji eksponati su ženske dolnje košulje (rariteti – stare priko 100 godina – jedinstveni primerci bilog veza – tehnika – „toledo” i „probijanice”)

 

Divojacki stafir 03

Bračni kreveti u Alt dojč stilu – tradicionalno namišćen sa perjanim uzgljancama i dunjama s navlakama s bilim šlingom.
Kreveti su pokriveni krevetskim plišanim čaršapom s vezenim svilenim rojtama. Na krevetu su ukrasne uzgljančice. Iznad kreveta sveta prilika.

 

Divojacki stafir 04

Ukrasne bile šlingovane uzgljančice (bili šling - tehnika „rišelje”) – rariteti stari 100 godina.

 

Divojacki stafir 05

Natkasna za ličnu higjenu (toaletni stočić)  – sa ogledalom.
Na natkasni porculanski lavor, bokal za vodu, cinije za sapun, nakit (rariteti), peškir sa vezenim rojtama.
U natkasni dolnji veš za divojku (bile šlingovane gaće, turniri, peškiri i dr. ženske intimne potribštine).
S desne strane dolaf prikriven bilim šlingovanim čaršapom.
Na dolafu porculanske figure – dva kipa Blažene Divice Marije, kip Isusa, dva lampaša (porculan i mesing/caklo).
Na zidu uramljene porodične slike s kraja XIX i početka XX vika.